WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

GBS Blog

Bởi

Phiên bản: 1.2.2

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 300+

The GBS Blog theme for WordPress is a fully responsive theme that looks great on any device. Features include a front page template with its own widgets, an optional display font, styling for post formats on both index and single views, and an optional no-sidebar page template. Make it yours with a custom menu, header image, and background.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch GBS Blog

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ