WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Gazette

Bởi

Phiên bản: 1.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

A clean and flexible theme perfectly suited for minimalist magazine-style sites, personal blogs, or any content-rich site. It allows you to highlight specific articles on the homepage, and to balance readability with a powerful use of photography — all in a layout that works on any device.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Gazette

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ