WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Gazette

Bởi

Phiên bản: 1.1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 09 - 2017

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

A clean and flexible theme perfectly suited for minimalist magazine-style sites, personal blogs, or any content-rich site. It allows you to highlight specific articles on the homepage, and to balance readability with a powerful use of photography — all in a layout that works on any device.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ