WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Galway Lite

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 01 - 11 - 2019

Lượt cài: 600+

Phiên bản WordPress: 4.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.5 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Galway lite is a minimalist WordPress blog theme with bold details and unique styling in all the right places. Fully responsive design displays beautifully across desktop, mobile and all devices in between. Whether you're an established creative or are just launching your new business, Galway lite will highlight your content beautifully and grab the attention of your visitors!

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Galway Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ