WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Gaga Corp

Bởi

Đây là một theme con của Gaga Lite.

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 08 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Gaga Corp is the child theme of Gaga Lite with new looks and added features. The theme has elegant service section design with modern and trendy looks, Newsletter section, progress bar to show your statistics, different designed pricing table and much more..

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Gaga Corp

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ