WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Fukasawa

Bởi

Phiên bản: 1.16

Lần cập nhật cuối cùng: 20 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Fukasawa is a minimal masonry style blog theme for photographers and collectors. It features responsive & retina-ready design, Gutenberg support, support for the image, gallery and video post formats, four custom widgets, an archive page template, a gallery slideshow, custom accent color support, custom logo support, editor styles and translation ready code. Demo: http://www.andersnoren.se/themes/fukasawa/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Fukasawa

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ