WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Fruitful

Bởi

Phiên bản: 3.7

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 08 - 2018

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Fruitful - Free WordPress responsive theme with powerful theme options panel and simple clean front end design. Ability to modify styles and options according to your needs. Two different layout types responsive and fixed. Easily upload logo, background, edit colors, header and menu positions, slider, fonts, social icons, footer, custom css and much more. Translated to Russian, German, Spanish, French, Vietnamese, RTL ready. Works perfect with BuddyPress, WPML, Contact form 7, WooCommerce till version 3.0. Fruitful PRO – WordPress responsive theme contains all the options of FREE version plus more options like ability to change width for container grid and support latest WooCommerce version.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Fruitful

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ