Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

FreeNews

Bởi

Phiên bản: 1.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 02 - 2020

Lượt cài: 5.000+

Phiên bản WordPress: 5.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 7.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

FreeNews Magazine theme is an amazing modern WordPress theme. You can choose to build professional websites. It is easy to customize for all kinds of news, newspaper, magazine, publishing, blog or review sites. It also include all major aspects like responsive, performance, cross-browser compatible, SEO ready and supports RTL. It is ready to promotion with social media icons to reach maximum target audience. Responsive slider impress your customers with lively eye-catching images right on your banner section. Get free Supports at https://themespiral.com/forums, View demos at https://demo.themespiral.com/freenews and documentation at https://docs.themespiral.com/freenews

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch FreeNews

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.