WordPress.org

tiếng Việt

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Freelancer

Bởi

Đây là một theme con của GeneratePress.

Phiên bản: 0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 09 - 2016

Số lượt cài đặt: 3.000+

Trang chủ của Theme

Freelancer là một child theme của GeneratePress. Sử dụng GeneratePress bạn có thể thay đổi child theme chỉ trong vài phút. Freelancer có responsive, chuẩn W3C, tích hợp Schema.org, thân thiện công cụ tìm kiếm, tương thích nhiều trình duyệt. Xem thêm về GeneratePress tại đây: http://generatepress.com

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Phiên dịch

Dịch Freelancer

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ