WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Fotographia

Bởi

Phiên bản: 1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 09 - 2017

Số lượt cài đặt: 20+

Trang chủ của Theme

Fotographia is the perfect place to house your photo site. This theme is designed with photo stories and long-form stories in mind. It has great support for large, full-width photos to show off your photos in stunning detail. Fotographia is also responsive, so your readers can take your stories where ever they go with no effort from you.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm nhận xét của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Fotographia

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ