WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Fotografie Blog

Bởi

Đây là một theme con của Fotografie.

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 03 - 2019

Lượt cài: 1.000+

WordPress Version: 4.8 or higher

Trang chủ của Theme

Fotografie Blog – Photography Blog is a simple, aesthetically minded, lightweight and flexible photography blog WordPress theme for photographers and photo bloggers. It is a child theme of Fotografie, a simple-yet power-packed photography WordPress theme. With features like featured content, hero content, portfolio, testimonial, services, and more, the theme is ideal for building creative photography and blog websites. Crafted beautifully for Photography and Blogs, it is an elegant and theme that looks aesthetically beautiful across all devices. Along with the powerful photography features, this theme comes with features for hammering out the precise blog you want. If your goal is to create a stunning photography blog that manages to captivate its audience, this theme is your greatest ally. So, download Photography Blog today and bring life to your photography and blog! And if you’re seeking advanced features, check out the premium version of the theme. This theme is translation ready. For more details, check out Theme page at https://catchthemes.com/themes/fotografie-blog/, Support at https://catchthemes.com/support/ and Demo at https://catchthemes.com/demo/fotografie-blog/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ