WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

FortySeven Street

Bởi

Phiên bản: 1.0.15

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

FortySeven Street is beautifully designed, multi-purpose, feature-rich modern responsive theme. It is - Woocommerce, bbPress compatible, RTL supported, translation ready, cross-browser compatible and SEO friendly. It features: different page layout like portfolio, testimonial, gallery, blog etc and has a strong call to action to help achieve greater conversion. With its extensive customize panel, configuring theme is easy, fast and fun. FortySeven Street is multi-purpose and is suitable for travel, corporate, portfolio, photography, nature, health, small biz, personal, creative, corporate, agencies, bloggers anyone and everyone. Demo: http://8degreethemes.com/demo/fortyseven-street/ Support forum:http://8degreethemes.com/support/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ