WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Forty Two

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 05 - 2019

Lượt cài: 200+

WordPress Version: 4.7 or higher

Trang chủ của Theme

Unlock the full potential of Gutenberg with Forty Two, the theme designed specifically for WordPress' block-based visual editor. Fast, highly responsive, and infinitely customizable, Forty Two is an all-purpose theme that can be used for any kind of website. If you're a professional developer or designer, you'll love its versatility. If you're a DIYer, you'll love knowing that you'll never be hemmed in by your theme's limitations, and you'll never have to wonder if you should have installed something else. Compatible with major visual builders. If you only have one all-purpose theme in your arsenal, make it Forty Two.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Forty Two

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ