WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Formation

Bởi

Phiên bản: 2.4.4

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 06 - 2018

Active Installations: 1.000+

Trang chủ của Theme

Formation is a full-width, fully responsive and highly customizable free WordPress Photography Theme. Add your own logo, header, featured areas, social media links and much more. This versatile theme also has several different layout and color templates that look great on devices of all sizes.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Formation

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ