Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Foodica

Bởi WPZOOM

Phiên bản: 1.2.2

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 03 - 2022

Lượt cài: 5.000+

Phiên bản WordPress: 5.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 7.2 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Foodica is perfect for creating food based blogs and recipe websites. A beautiful featured slider and WooCommerce integration mean Foodica is packed with features to help you stand out. The new version 1.1 includes a beautiful Recipe Index template. For DEMO and more details about the PRO version look here: https://www.wpzoom.com/free-wordpress-themes/foodica-lite/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Foodica

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.