WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Phiên bản: 1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Owing to the modern and clean look Food Express WordPress Food Theme is an ideal choice for small food based businesses. Spectacular custom home page displays effectively both eye-catching images and detailed information to promote you and your services. The theme is integrated with WordPress customizer, offers custom color options and gives you all possibilities to change its look without any coding.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Food Express

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ