WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Food Express

Bởi

Phiên bản: 1.3.9

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 10 - 2018

Active Installations: 1.000+

Trang chủ của Theme

Owing to the modern and clean look Food Express WordPress Food Theme is an ideal choice for small food based businesses. Spectacular custom homepage, supporting Polylang translation plugin that displays effectively both eye-catching images and detailed information to promote you and your services. The theme is integrated with WordPress customizer, offers custom color options and gives you all possibilities to change its look without any coding.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Food Express

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ