Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Fog Lite

Bởi

Phiên bản: 1.1.11

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 11 - 2019

Lượt cài: 400+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Fog LITE is a free one page WordPress theme for photography niche . It`s also perfect for web agency business,corporate business,personal and parallax business portfolio, photography sites and freelancer.Is built on BootStrap with parallax support, is responsive, clean, modern, flat and minimal. SEO Friendly and with parallax, full screen image is one of the best business themes.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Fog Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.