WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

FlyMag

Bởi

Phiên bản: 2.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 07 - 2017

Số lượt cài đặt: 8.000+

Trang chủ của Theme

Flymag is a responsive magazine theme with a modern look. Flymag lets you use any of the 600+ Google Fonts, provides color options for a lot of the theme elements and also offers you some useful page templates. With Flymag you can easily build your front page magazine-layout using the built in widgets specifically designed for this task.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ