WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

FlyMag

Bởi

Phiên bản: 2.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 11 - 2018

Active Installations: 7.000+

Trang chủ của Theme

Flymag is a responsive magazine theme with a modern look. Flymag lets you use any of the 600+ Google Fonts, provides color options for a lot of the theme elements and also offers you some useful page templates. With Flymag you can easily build your front page magazine-layout using the built in widgets specifically designed for this task.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch FlyMag

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ