WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Floral Lite

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Floral is a beautiful WordPress blog theme for personal blogs. Floral has a modern, clean and elegant look and lots of customization for bloggers. Built on the latest technology of WordPress, Floral is lightweight, fast and optimized for all mobile phones.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Floral Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ