WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Flexia

Bởi

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

A modern lightweight and versatile theme for WordPress with endless customization options. Lightweight and highly extendable with Customizer and Child Theme. True responsiveness with modern Flexbox and mobile first design. WooCommerce and Easy Downloads ready and best multi-purpose theme. Works great with any WordPress Page Builder including Elementor, Cornerstone, DIVI, Beaver Builder, Visual Composer. For more info : https://flexia.pro/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Flexia

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ