WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Flat-Sky

Bởi

Đây là một theme con của Flat.

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 09 - 2017

Số lượt cài đặt: 3.000+

Flat-Sky is a free friendly theme which works nice for a personal blog, magazine, news or review website. It has a modern and elegant design, which brings out a happy look. The theme comes with a colored menu bar and a very clean look.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Flat-Sky

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ