WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Flat-Sky

Bởi

Đây là một theme con của Flat.

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 09 - 2017

Số lượt cài đặt: 3.000+

Flat-Sky is a free friendly theme which works nice for a personal blog, magazine, news or review website. It has a modern and elegant design, which brings out a happy look. The theme comes with a colored menu bar and a very clean look.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Flat-Sky

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ