WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Flat Bootstrap

Bởi

Phiên bản: 1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 03 - 2016

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

Flat Bootstrap by XtremelySocial is a modern, fully responsive, "flat" style theme with a nice color palette, big full-width images, and full-width colored sections. It automatically adapts for desktops, tablets, and phones. It is based on the WordPress standard starter theme (_S) and the Twitter Bootstrap CSS framework. Features include a mobile navigation bar, multiple columns (grid), buttons, icons, labels, badges, tabbed content areas, collapsible content areas, progress bars, alert boxes, carousels (sliders) and much, much more. This is a theme for both users and theme developers with lots of features but without the bloat. For a live demo go to http://xtremelysocial.com/wordpress/flat/. PLEASE NOTE: Version 1.9 has had a major "spring cleaning" of the functions, templates, and CSS. Please be sure to test it out on your site.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ