Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Fifteen

Bởi InkHive

Phiên bản: 2.1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 01 - 07 - 2022

Lượt cài: 1.000+

Trang chủ của Theme

Fifteen is the Photography or Portfolio based WordPress theme, best suitable for Professional Artists. This theme is built on the HTML5 and CSS3 Framework, Bootstrap 3.0 From Twitter. With a Very Modern Design, this theme is 100% Responsive. 3 Column Grid Layout for Home and Archive Pages, make it look very stunning. It supports Featured images, Custom Widgets, Cool Animations, Full Width Pages and much more. Theme is Translation ready, and Language files for Spanish, German and French have been included to give you a head start.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Fifteen

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.