WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

fHomeopathy

Bởi

Phiên bản: 1.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 01 - 2018

Số lượt cài đặt: 100+

Trang chủ của Theme

fHomeopathy is a Fully Responsive WordPress Theme suitable for an Alternative Healing, Alternative Medicine, Homeopathy Blog, etc. Features include Top Images Slider, Multi-Level Drop-Down Header Menu, Admin Customize Options, Multiple Browser Compatible (IE9, IE10, IE11, Chrome, Firefox, Opera, and Safari), Full-Width Template, FontAwesome Integration, Sidebar Widget Area, W3C Markup Validated, Search Engine Optimized (SEO), Mobile-Friendly, and Translation Ready.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch fHomeopathy

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ