WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

fFengShui

Bởi

Phiên bản: 1.1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 20 - 11 - 2018

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

fFengShui is a Fully Responsive WordPress Theme, a perfect choice for a site about Feng Shui, yin and yang relations, design, art, interior decoration, blog, etc. Features: Animation Effects, Multi-Level Drop-Down Header Menu, Admin Customize Options (Slider Images and Titles, Header Logo and Footer Copyright Text), Full-Width Page Template, 2 Homepage Widget Areas, 3 Footer Widget Areas, Multiple Browser Compatible (IE9, IE10, IE11, Chrome, Firefox, Opera, and Safari), FontAwesome Integration, Sidebar Widget Area, W3C Markup Validated, Search Engine Optimized (SEO), Mobile-Friendly, Footer Menu and Translation Ready.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch fFengShui

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ