WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

fFengShui

Bởi

Phiên bản: 1.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 04 - 2017

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

fFengShui is a Fully Responsive WordPress Theme, a perfect choice for a site about Feng Shui, yin and yang relations, design, art, interior decoration, blog, etc. Features: Social icons in header: Multi-Level Drop-Down Header Menu, Admin Customize Options (Slider Images and Titles, Header Logo and Footer Copyright Text), Full-Width Page Template, Multiple Browser Compatible (IE9, IE10, IE11, Chrome, Firefox, Opera, and Safari), FontAwesome Integration, Sidebar Widget Area, W3C Markup Validated, Search Engine Optimized (SEO), Mobile-Friendly, and Translation Ready.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch fFengShui

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ