WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Festive

Bởi

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

Get Festive, the top multipurpose WordPress and WooCommerce theme with 7 Header Layouts, 5 Blog Layouts, 4 Footer Layouts and over 150 layout and color settings all neatly built into the WordPress Customizer. Festive theme comes with a built in Default Slider, or the option to use any other 3rd party slider of your choice. Integrating with top free plugins such as WooCommerce, Elementor Page Builder, SiteOrigin, Breadcrumb NavXT, Contact Form plugins, plus lots more, letting you scale your website to anything from a simple blog to a full online e-commerce store. Install it, try it out, sell products online, love it... Get Festive now!

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Festive

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ