WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Fashion Designer

Bởi

Phiên bản: 0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 01 - 2020

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản WordPress: 5.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 7.2.14 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Fashion designer is a theme of premium category solely crafted for the fashion designers or fashion stylists or people who are associated with the business related to fashion or associated areas. It is a multipurpose, minimal and elegant theme making it a preferable one for the make-up artists, beauty salon operators well as personal designers. Being sophisticated, retina ready and user-friendly and accompanied with testimonial section, personalization options plus Bootstrap and CTA, this WordPress theme of premium level is good for the cosmetic boutique business and for the makeup salon as well as hair stylists. Fashion Designer WordPress theme is social media and SEO friendly and apart from that, the theme is accompanied with optimised codes, clean codes and has the faster page load time. Fashion designer is also good for nail salon, visage salon, makeup studio, beauty blog, glamour and others. Since it is mobile friendly, responsive as well as translation ready with multiple languages like AR_ARABIC, DE_GERMAN, ES_SPANISH, FR_FRENCH, IT_ITALIAN, RU_RUSSIAN, ZH_CHINESE, TR_TURKISH, this wp theme can also be used to create blogs related to fashion, beauty, lifestyle, make up, gossip or food or journal blog and there is no requirement to write a single line of code. Fashion designer has the potential to create an exotic feminine fashion blog and is also a preferable one for bloggers, newspapers, writers or journalists. Demo: https://www.vwthemes.net/vw-fashion-designer-pro/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ