Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Ezelian

Bởi josefsalazar

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 02 - 2024

Lượt cài: 200+

Phiên bản PHP: 7.2 hoặc hơn

Create a perfect website with Ezelian. Ezelian is a WordPress block theme that has more than 5 patterns, 10+ theme colors, it's easy to customize. No need for expensive plugins. Ezelian is one of the most amazing WordPress themes out there!

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Ezelian

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.