Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

eVision corporate

Bởi eVision Themes

Phiên bản: 1.2.6

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 11 - 2018

Lượt cài: 200+

Phiên bản WordPress: 4.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

eVision Corporate is a strong and attractive single page business / corporate theme. It has been introduced after a long research and analysis. It is suitable for any type of business organizations exhibiting the features such as featured slider, services, portfolios, testimonials, skills, google map, contact section etc. with enable/disable option from the customizer setting. Its also supports for one page site including full responsive in all devices like iPhone, iPad, Android etc. Its competencies include fluid layout, bootstrap, HTML5, CSS3, retina ready, font awesome, google font, cross-browser compatibility, color control, layout control, logo upload, translation-ready, custom CSS field, etc.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.