WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

everest64

Bởi

Phiên bản: 1.1.4

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 12 - 2016

Active Installations: 400+

Trang chủ của Theme

Everest64 theme is a clean, elegant and mult-purpose theme for Travels, Tours and Trekking agencies or companies. This theme is beautifully crafted with love to represent the functionality of Tourism industry. It has Customize as theme options, which will help you to display yours services / functions accordingly. Theme has full width layout, right sidebar layout, contact page and home page template layout. Everest64 is a Free Responsive theme built in Bootstrapp framework. For demo http://sumanshresthaa.com.np/theme/everest64-theme

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch everest64

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ