WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Epic Base

Bởi

Phiên bản: 0.3.5

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

A versatile, easy to modify WordPress Theme based on Bootstrap 3.3.*. A nice clean design fit for any kind of blog, with options to switch layout between two column left / right to fullwidth layout.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm nhận xét của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Epic Base

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ