Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

EmpowerWP

Bởi Extend Themes

Đây là một theme con của Mesmerize.

Phiên bản: 1.0.22

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 02 - 2024

Lượt cài: 7.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

EmpowerWP là theme đa năng, linh hoạt, có thể tạo ra nhiều website tuyệt vời, bằng cách kéo thả. Theme có nhiều mẫu trang chủ được làm sẵn, 5 thiết kế header và 30 mục nội dung có sẵn và bạn có thể tùy biến dễ dàng. Nó cũng có nhiều tùy biến (nền video, nền slideshow, kiểu nội dung header, nền phủ gradient, vv) cho phép bạn tạo ra các web tuyệt đẹp, độc đáo mà không tốn thời gian. Empower đảm bảo responsive trên thiết bị điện thoại và tương thích tốt với WooCommerce.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch EmpowerWP

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.