WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Eightmedi Lite

Bởi 8Degree Themes

Phiên bản: 2.1.6

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 12 - 2020

Lượt cài: 2.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

EightMedi Lite is free responsive medical WordPress theme ideal for creating websites for doctors, surgeons, medical personnels, health centres, hospitals, clinics, pharmacies etc. EightMedi Lite comes with a lot of awesome of features: Clean and elegant design, Full-width or Boxed layout, Beautifully designed homepage sections - Featured posts section, News/blog section, Appointment form section, Team section , Slider options, Sidebar options, Social icons, Google fonts, Header configuration, Advanced typography, etc. See Demo here : https://8degreethemes.com/demos/?theme=eightmedi-lite . Need Support : support@8degreethemes.com

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.