WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Education Online

Bởi

Đây là một theme con của Education Institute.

Phiên bản: 1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 09 - 2019

Lượt cài: 300+

WordPress Version: 4.0 or higher

PHP Version: 7.2.14 or higher

Trang chủ của Theme

Education Online is one of the child theme of education institute. This Theme is designed with the clean & modern Code Technology. Theme is suitable for any tuition, marketing, book selling, university, workshop, college, school, course hub, training center, blogging or any kind of educational institution. This theme includes different-different pages layout, which are easy to edit and customize to fit your needs. Also Education theme is a perfect solution for your educational websites. Theme is developed with the all type of educational institutions. Developer does not need to code. User can add hero section, service, course, header, call to action, footer, widget, menus easily. EO friendly and supports WooCommerce and some other external plugins like element page builder, Page Builder by SiteOrigin, Jetpack, Contact Form 7 and many more plugins. Theme support all the major plugins and builder. Theme have beautiful designed services, Hero Section, callout area.Theme have awesome animation effects. You can check documentation file here- http://wpplayers.com/docs/education-hubs-documentation/index.html Check Preview of theme - http://wpplayers.com/preview/education-online/ Check also Parent Theme preview- http://wpplayers.com/preview/education-institute-free/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ