WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Editorialmag

Bởi

Phiên bản: 1.1.4

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 07 - 2018

Số lượt cài đặt: 3.000+

Trang chủ của Theme

Editorialmag is a ultra fast clean and best responsive free WordPress magazine, Editorialmag specially designed for magazine, newspaper, news portals and editorial style websites. It comes with the flat, minimalist, magazine style homepage Design with post banner slider and latest posts, and different custom widget design layout. Awesome design for categories, tags, archive pages with multiple sidebars and Ads, widgets. the theme has 9+ different drag and drop widget and 10+ widget area that allows adding many section as you want with various beautifully designed layouts suitable for websites. Editorialmag theme is completely built on customizer which allows you to customize most of the theme settings easily with live previews, Editorial Mag supports many 3rd party plugins, compatible with Jetpack, Contact Form 7, AccessPress Social Share, AccessPress Social Counter and many more. Official Support Forum: https://www.sparklewpthemes.com/support/ Full Demo: http://demo.sparklewpthemes.com/editorialmag/demos/ and Docs: http://docs.sparklewpthemes.com/editorialmag/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Editorialmag

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ