WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Easy Shop

Bởi Mystery Themes

Đây là một theme con của Easy Store.

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 25 - 06 - 2021

Lượt cài: 400+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Easy Shop is a child theme of Easy Store which beautifully design e-commerce theme fully compatible with most popular WooCommerce plugin. The theme comes with clean and elegant design and developer friendly. It is fully responsive, translation ready, SEO friendly and compatible with WooCommerce, YITH WooCommerce Wishlist and popular plugin. Use this theme for your e-commerce website, you will feel the best ever experience. Check demo here: https://demo.mysterythemes.com/easy-store-demos/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Easy Shop

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.