Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Easy Mart

Bởi

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 06 - 2019

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Easy Mart is a beautifully designed e-commerce theme fully compatible with the most popular WooCommerce plugin. The theme comes with a clean and elegant design and developer friendly. It is fully responsive, translation ready, SEO friendly and compatible with WooCommerce, YITH WooCommerce Wishlist, and popular plugin. Use this theme for your e-commerce website, you will feel the best ever experience. Get free support at https://codevibrant.com/support/ and check the demo at http://demo.codevibrant.com/easy-mart/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Easy Mart

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.