WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

E-Shop

Bởi Themes4WP

Đây là một theme con của MaxStore.

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 04 - 2020

Lượt cài: 800+

Trang chủ của Theme

E-Shop is a child theme of MaxStore WooCommerce WordPress theme. E-Shop is multipurpose WooCommerce WordPress Theme suitable for eCommerce websites of any store type: fashion, fitness, accessories, sport, technology, furniture, digitals etc. Its modern design is perfect to create a website for your business. E-Shop includes plenty of customization options that are easy to use. Main features of E-Shop: Customizer theme options, background image and color, wishlist support, homepage slider, product search with category select, SEO optimized, fully responsive, configurable home page, fast loading, left or right sidebar. Documentation available at http://demo.themes4wp.com/documentation/category/e-shop/ and check the demo at http://demo.themes4wp.com/e-shop/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch E-Shop

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.