WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

E-commerce Shop

Bởi

Phiên bản: 0.2.3

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 06 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

E-Commerce Shop is a child theme of BB Ecommerce Store WooCommerce WordPress theme, eCommerce Shop is an elegant multipurpose eCommerce/WooCommerce WordPress theme suitable for eCommerce websites of any store type: such as online book store, mobile & tablet store, laptop store, online fashion store, apparel store, fashion store, sport store, digital shop, handbags store, cosmetics shop, jewelry store and for multipurpose online stores, corporate, companies, or freelancers to create an awesome online presence. Its modern design is perfect to create a website for your business, informative, agencies, travel, design, art, personal, restaurant, construction, health, digital agency, bloggers, corporate business, freelancers, portfolio, product showcase, and any other creative e-commerce websites. The store includes plenty of customization options that are easy to use. Main features of eCommerce-shop: Customizer theme options, background image and color, SEO optimized, fully responsive, fast loading, perfect look, translation ready, wishlist support, awesome slider, social links, the latest products, latest blog check the demo at https://www.themeshopy.com/ecommerce-store-wordpress-theme/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ