WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Drop Shipping

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 20 - 03 - 2016

Active Installations: 500+

Trang chủ của Theme

Drop Shipping is clean minimal and fully responsive WordPress theme. The theme can be used for travel, corporate, portfolio, photography, green thinking, nature, health, personal and any other creative and minimalistic blog or website. Drop Shipping WordPress theme supports HTML5 and Schema.org code, the semantic foundation for SEO best practices. Along the awesome design this theme is customizable via a simple but yet powerful theme options. The theme supports all modern browsers and it is tested in Firefox, Chrome, Safari, Opera and Internet Explorer 8, 9 and 10.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ