WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

DroidPress

Bởi

Phiên bản: 1.4

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 10 - 2018

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

A free premium WordPress theme designed by CyberChimps.com inspired by the popular Android mobile phone operating system by Google. DroidPress features post formats support, page level SEO options, social icons, widgetized sidebar and footer, and typography support including Google Fonts. DroidPress has visible edit links in the customizer preview. For Support - Support forum (https://cyberchimps.com/forum/free/droidpress/).

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch DroidPress

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ