WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Double Dou

Bởi

Phiên bản: 1.4.2

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 03 - 2016

Số lượt cài đặt: 100+

Clean content centered theme, hidden contents behind and takes advantage of the customizer where you can modify the logo and owners details.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Double Dou

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ