WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Doctorial

Bởi

Phiên bản: 1.0.22

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 01 - 2019

Active Installations: 1.000+

Trang chủ của Theme

Doctorial is a free medical wordpress theme. It is one of the best theme for Doctors, Nurse, Pharmacy, Hospitals and all other medical organizations and companies. It is clean, elegant and responsive themes which is powered by animation. Demo Link: http://webdevrajan.com/demo/doctorial

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Doctorial

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ