WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Discover RW

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 90+

Trang chủ của Theme

Discover - is a clean and nice WordPress Blog Theme. You can easily and quickly create your blog website with Discover. Easily customizable with WordPress Live Theme Customizer. Finally, every single element of in Discover is entirely responsive, as content can be viewed from desktop and mobile devices.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm nhận xét của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Discover RW

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ