Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Digital Shop

Bởi Ceylon Themes

Đây là một theme con của eCommerce Plus.

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 09 - 2021

Lượt cài: 800+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Digital Shop is an WooCommerce WordPress theme specially made for eCommerce websites. Theme is best suited for Electronic items, Fashion & Clothing store, furniture, grocery, clothing, gadget store and decorative gifts stores. Some theme features are product carousels, WooCommerce Category layouts, Footer layouts, quick view , product compare, translation ready, Ajax search, shop with category, Top slider layouts, Product Filter, Product styles, Color & Background options etc.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Digital Shop

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.