WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Digital Products

Bởi

Phiên bản: 1.0.10

Lần cập nhật cuối cùng: 25 - 06 - 2018

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

Digital Products is a WordPress theme to help you in selling your Digital Products. This theme is optimized for selling digital products. So, if you would like to sell softwares or PDFs or graphics or any type of membership then Digital Products WordPress theme is for you. It is a mobile responsive WordPress theme so your website looks amazing in all the mobile devices, Macs and PCs. It supports SiteOrigin drag and drop page builder hence you can customize your website as per your needs. To make your website a fully functional membership website you can buy and add WPDigiPro WordPress plugin (available at WPDigiPro.com). You can integrate PayPal to receive Payments and automatically membership area will be created for your buyers from where they will be able to download their digital product. Check more details of WPDigiPro at WPDigiPro.com. Step by Step documentation of Digital Products WordPress theme along with dummy data is here: https://wpdigipro.com/documentation/digital-products-wordpress-theme/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ