WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Digi Store

Bởi

Phiên bản: 1.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 05 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Digi Store is an eCommerce WordPress theme which takes your digital store in next level. This theme suitable for promoting and advertising your products and building a robust digital or online store for your business. It is based on BootStrap CSS Framework which gives an alluring visual experience.More importantly, Digi Store is powered by the world’s most prominent and favored eCommerce plugin i.e WooCommerce. You can easily handle your customer and order. It is a fully responsive theme and works precisely well in any screen size and resolution. It is very user-friendly and gives you an excellent experience with its effortless customization options.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Digi Store

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ