WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Deli

Bởi

Đây là một theme con của Storefront.

Phiên bản: 2.0.15

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 05 - 2019

Lượt cài: 4.000+

WordPress Version: 4.0 or higher

Trang chủ của Theme

Deli is a Storefront child theme featuring a texturised, earthy design, perfect for stores selling natural, organic or hand made goods. As a Storefront child theme, Deli benefits from all of the tasty WooCommerce integration features that Storefront provides. Bon Appetit!

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Deli

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ