WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Delect

Bởi

Đây là một theme con của Twenty Seventeen.

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 22 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 700+

Trang chủ của Theme

Delect is a child theme for the default WordPress theme called Twenty Seventeen. Delect brings your site to life with the capability of immersing you into video action or if you prefer, featuring amazing poster images that gives you brilliance. With a focus on blogging sites, it features multiple sections on the front page as well as widgets, navigation and social menus, a logo, and more. Personalize its asymmetrical grid with a custom color scheme and showcase your multimedia content with post formats. Delect is also ready for translating your site into many languages.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Delect

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ