WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Datar

Bởi

Phiên bản: 1.0.71

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 04 - 2016

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Datar is a very simple yet beautiful one-column WordPress theme for bloggers and writers. It focuses on typography, content, and photos. It features two widget areas around header and compatible with Jetpack plugin.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Datar

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ