WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Dark

Bởi

Phiên bản: 1.1.8

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

Dark multipurpose WordPress theme. The theme has clean and elegant design. The theme is SEO friendly, Cross browser compatible, fully translation ready and is compatible with WooCommerce and all other major plugins. dark theme is multipurpose excellent for a news, blogs, newspaper, magazine, publishing or other editorial websites.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Dark

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ